Spring naar content

Richtlijnen opgesteld voor homeopathische oncologische zorg

Richtlijnen opgesteld voor homeopathische oncologische zorg

04/12/2019

homeopathische zorgIn Frankrijk is er veel ervaring opgedaan met de homeopathische ondersteuning van mensen die behandeld worden voor kanker. Hoewel homeopathie in Frankrijk vaak op deze manier wordt toegepast, bestonden er tot voor kort nog geen ondersteunende richtlijnen voor zorgprofessionals. Op initiatief van de International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology (IHSSCO) is daarin verandering gekomen. Onlangs zijn richtlijnen opgesteld voor zorgprofessionals die kankerpatiënten ondersteunen met homeopathie, naast en als aanvulling op de reguliere antikankerbehandeling.

Tekst: Lilian Peters

Bijwerkingen

De Franse oncoloog en IHSSCO-voorzitter Jean-Lionel Bagot en zijn team zien jaarlijks vierduizend kankerpatiënten die zij met homeopathie behandelen voor onder meer bijwerkingen van chemotherapie, radiotherapie, chirurgie en hormoontherapie. Met homeopathie als complementaire en ondersteunende therapie kunnen de bijwerkingen van deze behandelingen aanzienlijk worden verminderd.

Stuurgroepen

Bij het opstellen van de richtlijnen is gebruikgemaakt van de beleidontwikkelmethode zoals die gehanteerd wordt door de Franse Gezondheidsraad. Hiertoe verdiepten zeven stuurgroepen zich in de homeopathische ondersteuning bij chemotherapie, chirurgie, bestraling, targeted therapie, hormoontherapie en het nazorgtraject. Een groep van vijftig apothekers, oncologen en chirurgen, gespecialiseerd in homeopathische ondersteuning bij kanker, boog zich vervolgens over de bevindingen van de stuurgroepen.

Werkmethode

Na discussie werden de behandelpunten opgenomen, aangepast of afgewezen. Vervolgens werd een werkmethode opgesteld die als leidraad kan dienen voor ondersteunende homeopathisch oncologische zorg. Het is voor het eerst dat een dergelijk document voor homeopathische zorg is opgesteld.

Kankerpatiënten helpen

Bagot benadrukt dat homeopathie niet bedoeld is om mensen met kanker te genezen, maar om kankerpatiënten te helpen met de problemen die ze als gevolg van een reguliere behandeling ondervinden. Zijn ervaring is dat homeopathie geen bijwerkingen heeft en niet conflicteert met reguliere behandelvormen. ‘Homeopathie is in staat om bijwerkingen te verminderen waar geen andere oplossingen zijn’, aldus oncoloog Bagot.

 

Bronnen:

www.vnig.nl

www.narayana-verlag.com

 

Word lid van de Vereniging Homeopathie

 

Kanker  

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.