Spring naar content

Rapport: meer partnerschap tussen mens en dier

Rapport: meer partnerschap tussen mens en dier

14/10/2019

meer partnerschap tussen mens en dierDieren hebben het de afgelopen 25 jaar beter gekregen in onze samenleving. De superieure houding van mensen ten opzichte van dieren heeft plaatsgemaakt voor een grotere betrokkenheid. Mensen hebben meer respect voor de eigenheid van dieren en erkennen het morele recht van dieren op een goed leven. Schendingen van het dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. Dat beschrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een rapport De Staat van het Dier dat eind september 2019 is verschenen.

Door: Lilian Peters

Onderzoek

De RDA baseert zijn bevindingen op een publieksonderzoek naar meningen over dierenwelzijn onder ruim 2000 Nederlanders dat eind 2018 is uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat de wettelijke bescherming van dieren weliswaar is verbeterd, maar dat er ook nog zorgen zijn.

Met name in de veehouderij doen zich nog steeds dieronwaardige situaties voor: krappe stallen, transport over lange afstanden, het couperen van staarten. De verschuiving naar kringlooplandbouw en de innovaties die dit met zich meebrengt, is volgens de RDA een kans om de gezondheid en het welzijn van dieren voorop te zetten.

Doorbreken van eenzaamheid

Dierenmishandeling komt in ons land helaas nog steeds voor. Toch behandelen de meeste Nederlanders hun huisdieren goed. Voor veel Nederlanders is het gezelschap en de vriendschap van huisdieren van onschatbare waarde. Ze vervullen een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen met een beperking of het doorbreken van eenzaamheid.

Oxytocine

Eenzaamheid heeft een ondermijnend effect op onze gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheid met maar liefst 36% verbetert wanneer mensen een huisdier hebben. Knuffelen en aaien brengt namelijk de productie van het hormoon oxytocine op gang, waardoor stress afneemt en het geluksgevoel toe. Ook het risico op een hartaanval of de kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten neemt beduidend af, wanneer je als alleenstaande je leven deelt met een hond of kat. En gelukkig gedijen onze huisdieren meestal zelf ook goed bij zo’n persoonlijke band.

Staat van het Dier

Wilde dieren

In het rapport van het RDA is ook aandacht voor onze omgang met de wilde dieren in ons land. Dit is een breed begrip dat varieert van de wolven en edelherten tot de eikenprocessierupsen en bijen. De problematiek die zich met deze dieren kan voordoen is dan ook niet eenduidig. Wanneer moeten we ingrijpen, en wanneer moeten we ons terughoudend opstellen, zijn hierbij belangrijke vragen.

Door samen met overheden, maatschappelijke partijen, wetenschappers en andere betrokkenen urgente onderwerpen op het vlak van dierenwelzijn en diergezondheid aan te pakken, wil de RDA een rol vervullen in het vorm geven van het nieuwe partnerschap tussen mensen en dieren. Om de trends zichtbaar te maken van de plek van het dier in de Nederlandse samenleving, zal de RDA het publieksonderzoek elke vier jaar herhalen.

Bron: www.rda.nl 

 

Nieuwsgierig naar wat homeopathie kan betekenen voor het welzijn van dieren?

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.