Spring naar content

Nanodeeltjes aangetoond in homeopathisch middel voor landbouw

Nanodeeltjes aangetoond in homeopathisch middel voor landbouw

12/03/2021

Nanodeeltjes

Het gebruik van homeopathie bij plantenziekten en in de landbouw staat nog in de kinderschoenen. Maar de ervaringen op dit gebied zijn veelbelovend. Recent onderzoek naar de samenstelling van het middel Homoeo Agrocare toont aan dat de werking van dit homeopathische middel waarschijnlijk toe te schrijven is aan de aanwezigheid van nanodeeltjes.

Door: Lilian Peters

Homeo Agrocare

In de Indiase staat Kerala wordt al lange tijd gebruikgemaakt van Homoeo Agrocare, een homeopathisch product dat is samengesteld uit 39 verschillende homeopathische middelen. De boeren die dit middel gebruiken zijn zeer tevreden over de positieve en groeibevorderende effecten van dit middel op hun landbouwgewassen.

Veel nanodeeltjes

Homeopathische middelen zijn zeer sterke verdunningen van de oorspronkelijke stof. Ze worden over de hele wereld gebruikt voor de behandeling van menselijke, dierlijke en plantaardige ziekten. Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken, waarin de aanwezigheid van nanodeeltjes in deze hoge homeopathische potenties is aangetoond. In een recent onderzoek naar de samenstelling van het middel Homoeo Agrocare is gebleken dat:
• De oplossing van het middel veel nanodeeltjes bevat
• De grootte van de nanodeeltjes tussen de 4,99 nm en de 93,09 nm ligt (1 nm is 1 miljoenste mm)
• Er twintig elementen geïdentificeerd konden worden
• Er geen nanodeeltjes te vinden waren in het controlemonster (alcohol van farmaceutische kwaliteit)

Om de nanodeeltjes te kunnen aantonen, werd gebruikgemaakt van een hoge-resolutie transmissie-elektronen microscoop (HRTEM) en energiedispersiespectroscopie (EDS). Het onderzoek werd uitgevoerd in het International en Inter University Centre for Nanoscience and Nanotechnology, van de Mahatma Gandhi University in India.

Bijzondere eigenschappen

Nanodeeltjes zijn zeer kleine deeltjes die bijzondere eigenschappen hebben die wezenlijk kunnen verschillen van andere deeltjes zoals bijvoorbeeld atomen of moleculen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan eigenschappen op het gebied van magnetisme, geleiding of toxiciteit. Dit komt o.a. door het relatief gezien enorme oppervlakte van een nanodeeltje.

Epigenetische veranderingen

Er zijn aanwijzigingen dat de nanodeeltjes in zeer hoge homeopathische verdunningen de fysiologische eigenschappen van planten kunnen veranderen. Ze kunnen epigenetische veranderingen teweegbrengen en bepaalde genen ‘aan’ of ‘uit’ zetten. Op die manier zouden homeopathische verdunningen de landbouwproductie kunnen verbeteren door de gezondheid van planten te verbeteren, en ook door ziekten te voorkomen en te genezen. Om dit proces door en door te begrijpen is veel meer onderzoek nodig.

Alternatief voor pesticiden

In de landbouw is wereldwijd grote behoefte aan alternatieven voor het gebruik van pesticiden en chemicaliën. Deze producten brengen blijvende schade toe aan het ecosysteem op aarde en aan de menselijke gezondheid.
Homeopathische verdunningen kunnen veilig worden ingezet voor verschillende doeleinden in de plantenwereld en lijken een aantrekkelijk alternatief voor chemische meststoffen en pesticiden. De boerengemeenschappen in Kerala zijn met de keuze voor het gebruik van Homoeo Agrocare die weg al ingeslagen.

Bron:

https://aurumproject.org.au/agro-homeopathy/?wpnd_cid=3aa77077dee7a4f1

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.