Spring naar content

Long-COVID en homeopathie

Long-COVID en homeopathie

27/08/2021

Vanuit de homeopathische geneeskunde bekeken is long-COVID het gevolg van het onvermogen van het immuunsysteem om een acute COVID-infectie effectief te bestrijden.

 

 

 

Een overbelast immuunsysteem

Long-COVID ontstaat doordat het afweersysteem niet in staat is het virus te elimineren maar wel pogingen daartoe blijft ondernemen. Bij long-COVID is het immuunsysteem overbelast en heeft het ondersteuning nodig om het oorspronkelijke virus volledig op te ruimen.

Het is bekend dat Covid-19 ernstiger is bij mensen met een niet goed functionerend immuunsysteem. Dit geeft ons aanknopingspunten om zowel acute als chronische long-COVID-infecties te begrijpen en te kunnen behandelen. Net zoals alle vormen van chronische ziektes, zoals chronische vermoeidheid en fibromyalgie, ligt de oplossing bij het ondersteunen en/of herstellen van het immuunsysteem. Zodra ons afweersysteem op volle sterkte functioneert is het in staat om een virus te bestrijden en symptomen te verminderen.

Het belang van een sterk immuunsysteem

In een beschrijving over de rol van het immuunsysteem bij long-COVID en chronische vermoeidheid wordt o.a. uitgelegd dat long-Covid een ziekte is die niet los staat van acute COVID. Uit dit artikel blijkt ook dat long-COVID het best kan worden aangepakt door het immuunsysteem te ondersteunen. Hierdoor krijgt het lichaam de kans om van acute COVID te herstellen.

Homeopathie kan hierbij een effectief middel zijn om dit te bereiken.

Ervaringen van COVID patienten

Twee recente artikelen in de Britse Guardian en Observer hebben de ervaringen beschreven van een aantal personen die niet volledig hersteld waren van een acute COVID-19 infectie of weer een terugval hadden. Bovendien valt het op dat de meesten vóór de acute infectie een zeer actief en stressvol leven leidden. Verscheidene van hen waren ook langeafstandslopers. Dit zijn bekende risicofactoren voor het creëren van een overbelast immuunsysteem dat op chronisch hoge adrenalineniveaus werkt.

In een dergelijke situatie zijn er weinig hulpbronnen aanwezig om een bijkomende, acute infectie te bestrijden. Dit is dan de beroemde druppel die de emmer doet overlopen. Bij chronische vermoeidheid en long-COVID verbruikt het lichaam meer energie dan aangemaakt. Om te kunnen herstellen, is het dan ook van vitaal belang om het energielevel te herstellen.

Long-COVID en de rol van homeopathie

In het artikel wordt dieper ingegaan op de analyse van zes gepubliceerde persoonlijke verslagen van long-COVID die werd gemaakt volgens het Nemeton (NHS) Homeopathisch Protocol om zo tot de juist geïndiceerde remedies te komen voor elke casus.

Lees het hele artikel op Researchgate.

Originele artikel gepubliceerd in April 2021 | Homoeopathy and Long-Covid: An Analysis of published Personal Accounts. Auteur: Jennifer Poole Ph.D |Nemeton Research Foundation

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.