Spring naar content

Huisartsen willen meer scholing over voedingsadvies

Huisartsen willen meer scholing over voedingsadvies

20/12/2021

Voedingsadvies bij de huisartsIn opdracht van het Voedingscentrum heeft het Nivel begin 2020 een representatieve groep huisartsen uitgenodigd om deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek. In dit onderzoek is aan huisartsen gevraagd of zij zelf voedingsadvies geven, of ze hierbij barrières ervaren, of ze hierover intercollegiaal overleg op het gebied van voeding voeren, welke informatiebronnen ze gebruiken bij het geven van voedingsadvies en of ze behoefte hebben aan meer scholing op het gebied van voeding.

Gebrek aan kennis

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat gebrek aan tijd en financiering belangrijke barrières zijn in het bespreken van leefstijl. Uit de resultaten van de huidige vragenlijst blijkt dat 91% van de huisartsen ook één of meer andere barrières dan gebrek aan tijd en financiering ervaart. De barrière ‘Ik heb niet de juiste kennis om goed voedingsadvies te geven’ werd daarbij het vaakst genoemd.

Daarnaast bleken veel huisartsen het lastig te vinden om patiënten te stimuleren om hun voeding aan te passen. Een andere barrière die werd genoemd was dat patiënten niet gemotiveerd waren om hun voedingspatroon aan te passen’

Enkele bevindingen uit het onderzoek:

  • Negen op de tien huisartsen ervaart barrières bij het geven van voedingsadvies; gebrek aan kennis wordt veel genoemd.
  • Twee derde van de huisartsen ervaart barrières bij het verwijzen naar de diëtist; gebrek aan motivatie van de patiënt (naar de mening van de huisarts) en (te) beperkte vergoeding zijn veel genoemd.
  • De helft van de huisartsen heeft behoefte aan meer nascholing op het gebied van voeding voor henzelf en hun praktijkondersteuners. Er lijkt het meest behoefte te zijn aan online scholing.

Leefstijlgeneeskunde

Tot voor kort werd leefstijl / leefwijze vooral gezien als een middel ter preventie van ziekten en aandoeningen, zoals diabetes, overgewicht, obesitas, psychische stoornissen en slaapproblemen. In toenemende mate worden voeding, beweging, fit zijn, sport, ontspanning, slaaptherapie, het hebben van sociale contacten en zingeving ook succesvol ingezet door de huisarts en andere zorgverleners bij de zorg en behandeling van chronische aandoeningen. Alles voor balans in het leven en een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en conditie. Eind 2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een eerste stap gezet voor een leefstijlcampagne om mensen te wijzen op het belang van een optimaal immuunsysteem om het risico op een ernstig verloop van corona zoveel mogelijk te reduceren.

Lees hier het gehele artikel >

 
Bronnen:

huisarts.bsl.nl

Nivel

 

Leefstijl   Voeding  

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.