Spring naar content

Homeopathie en hersenbeschadiging

Homeopathie en hersenbeschadiging

07/10/2016

Uit een wetenschappelijke studie uit 2009 blijkt dat een behandeling met homeopathie een significante verbetering laat zien bij mensen met een traumatische hersenbeschadiging; zelfs wanneer deze zich al jaren eerder had voorgedaan.

Patiënten namen deel aan het onderzoek via de behandelend therapeut en/of neuroloog na langdurige strijd met hardnekkige klachten als concentratieproblemen, vertraagd denken, beperkt leer- en denkvermogen, hoofdpijn, vermoeidheid, verstoord slaapritme, ongeduldigheid, frustratie, verwardheid, beperkt inschattingsvermogen, depressie, stemmingswisselingen, beperkt/verminderd zicht, overgeven en andere symptomen die duiden op hersenbeschadiging.

Bij deze groep patiënten betrof het een milde vorm van hersenbeschadiging.

De behandelingsgroep rapporteerde significante verbetering, met name in hun begrijpend vermogen op technisch en werkgeralateerd gebied, het opvolgen van instructies, het lezen van dagbladen of romans, het maken van huiswerk en de sociale omgang in kleine of grotere groepen.

Enkele mensen uit de behandelingsgroep konden zelfs weer reïntegreren in de arbeidsmarkt na jaren van ziekteverzuim.

De onderzoekers merkten op dat er beperkingen aan de studie vastzitten, zoals de korte behandelingsduur en het beperkte aantal middelen dat is ingezet. Zonder deze beperkingen zouden mogelijk nog positievere resultaten zijn behaald.

Omdat hersenbeschadiging de patiënt zeer beperkt in zijn doen en laten, lijkt het raadzaam om homeopathie op te nemen in het behandelplan voor patiënten met deze aandoening.

Tot op heden is er geen officiële studie uitgevoerd met de meer ernstige vormen van hersenbeschadiging. Klinische ervaringen in de afgelopen twee decennia wijzen echter uit dat homeopathie ook kan helpen bij deze vormen van hersenbeschadiging.

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.