Spring naar content

Gezondheidsraad: ‘Ongewenste medicalisering tegengaan’

Gezondheidsraad: ‘Ongewenste medicalisering tegengaan’

23/06/2017

Hoewel er geen harde gegevens zijn over hoe vaak ongewenste medicalisering voorkomt en welke kosten dat met zich meebrengt, stelt de Gezondheidsraad in een nieuw advies dat er wel maatregelen nodig zijn om ongewenste medicalisering tegen te gaan. Er moet bijvoorbeeld worden geëxperimenteerd met financieringsstructuren waarin gezondheidswinst centraal staat en niet medische productie.

De Gezondheidsraad vindt dat medische professionals vaak een te sterke focus hebben op (be)handelen en snel geneigd zijn diagnostiek of een behandeling in te zetten. Ook komt het voor dat er niet-effectieve medische zorg wordt verleend, doordat deze door ‘oneigenlijke belangen’ in een richtlijn terecht is gekomen. In richtlijnen zouden eigenlijk alleen diagnostiek of behandelingen moeten staan die tot gezondheidswinst leiden. Andere oorzaken waar de Gezondheidsraad op wijst zijn te hoge verwachtingen bij patiënten, de krachtige promotie van geneesmiddelen, spectaculair lijkende mogelijkheden van nieuwe apparatuur, en onjuiste informatie op internet.

Hoewel de omvang niet duidelijk is, ziet de Gezondheidsraad dat bepaalde behandelingen soms opeens veel vaker lijken voor te komen. Er wordt meer diagnostiek en behandeling geboden voor klachten die voorheen niet als probleem werden gezien. Daarbij treden soms negatieve effecten op, zoals onnodige zorgkosten of schade voor de patiënt. Als voorbeelden noemt de Gezondheidsraad onder meer de behandeling met maagzuurremmers bij baby’s met reflux, de behandeling met hormoonpreparaten voor verschijnselen in de menopauze en de inzet van de PSA-test voor vroege opsporing van prostaatkanker. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS onder meer om explicieter te kijken naar ongewenste medicalisering en belangenverstrengeling bij het maken van richtlijnen en onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van medische interventies.

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.