Spring naar content

Een duurzamere planeet met homeopathie

Een duurzamere planeet met homeopathie

24/08/2023

Klimaatverandering

We leven in tijden van toenemende bewustwording over klimaatverandering. Regeringsleiders spannen zich gezamenlijk in een duurzamere samenleving te creëren. Homeopathie kan hierin een waardevolle rol spelen.

Zowel mensen als dieren hebben profijt van homeopathische middelen. Bovendien zijn deze veilig en hebben ze geen nadelige impact op het milieu. Maar de reikwijdte van homeopathie gaat verder. Het biedt ook mogelijkheden voor het behandelen van planten.

In een interview met het Engelse tijdschrift ‘Health & Homeopathy’ deelt Dr. Ileana Rîndașu de resultaten over haar onderzoek ‘Pests control through agrohomeopathy in fruit species’. Ze belicht hierin intrigerende mogelijkheden die homeopathie te bieden heeft voor een meer ecologisch verantwoorde omgang met onze planeet.

In de agrarische sector wint het gebruik van deze ecologische en duurzame behandeling terrein. Hierin staat het herstel van zieke planten centraal.

Het gebruik van homeopathie in de landbouw staat wereldwijd bekend als ‘agrohomeopathy’. Vooral in landen waar boeren niet over voldoende financiële middelen beschikken om landbouwchemicaliën aan te schaffen, hebben homeopathische behandelingen hun succes bewezen.

Agrohomeopathie is een doeltreffend en kosten efficiënt alternatief. Wellicht nog veel belangrijker: deze behandeling belast de landbouwgrond en het milieu niet met schadelijke stoffen.

Wat is agrohomeopathie?

Agrohomeopathie is het homeopathische behandelen van planten en gewassen.  De basisprincipes van agrohomeopathie zijn hetzelfde als homeopathie voor mensen en dieren. Dit geldt met name voor het fundamentele principe van homeopathie: ‘Similia Similibus Curentur’ oftewel ‘het gelijke met het gelijkende genezen’.

Hierbij maakt het geen verschil of het gaat om een mens, dier of plant.

Hoelang is agrohomeopathie al in gebruik?

In 1923 voerde Lili Kolisbo, een vooraanstaande student van Dr. Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie), al een van de eerste studies op het gebied van agrohomeopathie uit. Lili Kolisbo richtte zich in haar onderzoek op een korenveld.

Het heeft daarna nog enkele decennia geduurd voordat homeopaten begonnen te experimenteren met het toepassen van homeopathische behandelingen op planten. Belangrijk keerpunt in 1986 was toen Vaikuntahanath Das Kaviraj, een Nederlandse homeopaat begon te experimenten met het gebruik van het homeopathische middel Belladonna. Met dit middel behandelde hij roestschimmel op appelbomen. Een andere belangrijke bijdrage kwam van Radko Tichavsky, een agro homeopaat uit Mexico. Hij ontwikkelde een systemische benadering van moderne homeopathie die zich richt op het identificeren van de oorzaak van triggers die leiden tot disbalans.

In haar interview legt de Roemeense arts Dr. Ileana Rîndașu uit dat, ondanks dat homeopathie een wetenschap is, er toch kritiek is omdat door veel mensen homeopathie wordt gezien als een placebo. Hierdoor wilde ze aantonen dat het placebo-effect niets te maken heeft met homeopathie. Dit standpunt baseert ze opwaarnemingen in haar praktijk.

Onderzoek naar het effect van homeopathie op planten

In 2016 begon ze met onderzoek en startte een proefschrift aan de faculteit tuinbouw van de Universiteit van Landbouw en Diergeneeskunde in Boekarest.

Het experimentele onderzoek omvatte primair de analyse van het effect van homeopathische preparaten op het beheersen van:
- mijten op gojiplanten
- wolluizen op appelbomen.

In deze studie werden homeopathisch geprepareerde zieke bladeren of ongedierte gebruikt maar ook bekende homeopathische middelen zoals Thuja, Natrium Muriaticum en Silicea.

Dit onderzoek werd voorafgegaan aan studies naar de impact van diverse homeopathische preparaten op kieming van tarwe en zaden van een bananenplant. De resultaten uit haar onderzoek toonden gunstige effecten aan op de plantenfysiologie en de resistentie tegen aanvallen van ongedierte.

In veel verschillende landen waaronder Mexico, Brazilië, India en Italië wordt agrohomeopathie al succesvol ingezet tegen ongedierte en schimmels.

Voordelen van agrohomeopathie

Op de vraag wat de belangrijkste voordelen zijn van agrohomeopathie, antwoordt Dr. Ileana Rîndașu dat er twee voordelen zijn.

Allereerst wijst ze op het sociaaleconomische voordeel voor boeren door lage kosten en gezonde oogsten.

Daarnaast heeft het een ecologisch voordeel want het biedt de mogelijkheid om planten tegen diverse plagen, bacteriën en schimmels te behandelen zonder het gebruik van schadelijke pesticiden.

Agrohomeopathie is een efficiënte, kosteneffectieve en milieuvriendelijke aanpak waardoor het de ideale methode voor de behandeling van planten is.

Agrohomeopathie is een ecologische manier om planten en ook dieren te behandelen. Homeopathische middelen zijn niet vervuilend waardoor ze bijdragen aan het welzijn van het milieu en onze planeet. Wetenschappers zouden hun aandacht moeten richten op agrohomeopathie en zich meer moeten toeleggen op het ontwikkelen van strategieën voor een meer individuele aanpak van plantenziekten en ongedierte.

Over Dr. Ileana Rîndașu

Dr. Ileana Rîndașu is arts met specialisaties in homeopathie, revalidatie en fysiotherapie. Ze heeft meer dan 25 jaar homeopathie gedoceerd aan artsen bij de Nationale School Volksgezondheid en Management in Boekarest.  In 2020 heeft ze haar PhD afgerond aan de faculteit tuinbouw van de Universiteit van Landbouw en Diergeneeskunde in Boekarest.

Bron: Health & Homeopathy Magazine, Homeopathy UK

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.