Spring naar content

Europese week van Mentale Gezondheid

Europese week van Mentale Gezondheid

23/05/2023

De Vereniging homeopathie besteedt deze week extra aandacht aan Mentale Gezondheid, door het dossier ‘mentale gezondheid’ nog eens onder de aandacht te brengen.

Psychische problemen zijn de pandemie van de 21e eeuw en is een mondiale uitdaging. Bijna 125 miljoen mensen in de Europese regio van de WHO hadden al vóór de COVID-19-crisis te kampen met psychische problemen. Sinds het begin van de pandemie zijn veel voorkomende aandoeningen zoals depressie en angst met meer dan 25% toegenomen, en bij jongeren is dat percentage bijna dubbel zo hoog.

Mentale gezondheid is een primaire factor van lichamelijke gezondheid. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat psychische aandoeningen sterk verband houden met morbiditeit en mortaliteit en een van de belangrijkste oorzaken zijn van de totale somatische ziektelast wereldwijd.

EUROCAM schrijft in zijn positie document ‘Integrative Mental Health- the way forward’ dat er een nieuw ecosysteem van collaboratieve persoonsgerichte zorg gericht op preventie en een gezonde levensstijl, veerkracht, gezondheidsbevordering en gezondheidsvaardigheden nodig is om de wereldwijde geestelijke gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

De Traditionele Complementaire en Integratieve Gezondheidszorg kan een positieve bijdrage leveren aan deze nieuwe aanpak.

Gezondheid creëren is een inclusief concept waarin alle sociale, politieke, economische of medische interventies ter verbetering van de gezondheid in aanmerking worden genomen.  Dit concept sluit aan bij een nieuwe definitie van ‘One Health’, voor een duurzame en gezonde toekomst. De ‘One Health’ benadering stelt dat het algemeen welzijn van mensen, dieren en hun omgeving, met inbegrip van geestelijke en lichamelijke gezondheid met elkaar samenhangt en dat daarom een integrale aanpak nodig is.

Wanneer patiënten ondersteuning, voeding en behandelingen krijgen die bijdragen tot het verbeteren van de vaardigheden om normaal en adequaat om te gaan met de gebruikelijke stress in het leven, kunnen zij betere keuzes maken en minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld medicatie.

Daartoe zouden gezondheid bevorderende methoden en beginselen zoals leefstijlinterventies, secosystemen, openbare geestelijke gezondheidszorg moeten worden onderzocht en ontwikkeld.

Patiënten zullen hierdoor beter in staat zijn tot zelfmanagement en hun veerkracht zal op lange termijn verbeteren,  in plaats van zich voornamelijk bezig te houden met het wegnemen of "behandelen" van symptomen of ziekte.

Deze methoden stellen individualiteit centraal omdat elke patiënt zijn ziekte op zijn eigen manier ervaart: de ziekte van de patiënt is hoe de patiënt reageert op de stressfactoren van het leven en hoe hij zijn aandoening ervaart. De patiënt is niet (alleen) de diagnose.

Deze benadering zal de geestelijke gezondheid, de levenskwaliteit en de preventie van geestelijke gezondheidsproblemen helpen bevorderen.

De aanpak van de geestelijke gezondheid is cruciaal voor het algemene welzijn, aangezien deze nauw samenhangt met de lichamelijke gezondheid. De aanpak van geestesziekten in de eerstelijnszorg zal de progressie vertragen, de overlevingskansen verbeteren en de gezondheidszorgkosten van niet-overdraagbare ziekten verlagen. Op lange termijn zullen de kosten van de gezondheidszorg en het ziekteverzuim dalen.

Bronnen:

EUROCAM

Rijksoverheid

 

Naar het dossier Mentale Gezondheid >

 

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.