Spring naar content

Coassistenten en huisartsen hongerig naar voedingsonderwijs

Coassistenten en huisartsen hongerig naar voedingsonderwijs

23/06/2017

Ruim 80 procent van de coassistenten en huisartsen wil meer onderwijs over voeding. In zes jaar tijd krijgt een geneeskundestudent gemiddeld 29 uur les over voeding. Dat blijkt uit het rapport ‘Voeding en leefstijlfactoren in de opleiding geneeskunde’, geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. Het werd afgelopen vrijdag gepresenteerd op het Arts en voeding-congres.

Bijna negenhonderd coassistenten, een derde van het totale aantal, vulden een enquête in over hun behoefte aan onderwijs over voeding, leefstijl en motiverende gesprekstechnieken. Driekwart van de respondenten wil leren wanneer en naar wie ze moeten verwijzen. Ze willen ook betrouwbare bronnen over het onderwerp aangereikt krijgen.

Om een beeld te krijgen van hoeveel opleidingstijd aan voeding en leefstijl wordt besteed, nam geneeskundestudent en onderzoekster Dianne van Dam de curricula onder de loep. Vier universiteiten gaven inzage. Rotterdam bleek de meeste tijd voor voeding in te ruimen, 77 uur en Groningen het minste, 5 uur.

Ook 160 recentelijk afgestudeerde huisartsen beantwoordden vragen over de kennislacunes die ze ervaren op voedingsvlak. Een ruime meerderheid wil meer onderwijs over voeding. Ruim 80 procent van de jonge huisartsen wil op betrouwbare bronnen worden gewezen en hetzelfde percentage wil horen naar wie ze moeten verwijzen. Wel lijkt het erop dat ze in de huisartsenopleiding meer over de rol van voeding horen dan in het basiscurriculum en dat ‘de hiaten in kennis en vaardigheden in de huisartsenopleiding enigszins gedicht worden’, aldus het rapport. De artsen stellen meer te willen weten over de rol van voeding bij preventie en bij chronische ziekten. Ook willen ze de kennis hebben om patiënten richting te kunnen geven in actuele voedingshypes. ‘Huisartsen willen leren wat nu precies waarheid en evidencebased is’, concludeert het rapport.

Het rapport meldt dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en enkele medische faculteiten bezig zijn om de curricula te herzien en meer aandacht in te ruimen voor voeding en leefstijl. De faculteiten in Leiden en Rotterdam bieden samen een extracurriculaire cursus aan over deze onderwerpen en onderzoeken samenwerking met andere faculteiten.

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.