Spring naar content

Borstvoeding beschermt tegen astma

Borstvoeding beschermt tegen astma

27/03/2019

Verband borstvoeding en astmaAstma is vooral in onze hoogontwikkelde Westerse streken een steeds groeiende epidemie: steeds meer kinderen worden er van jongs af door getroffen. Het is de meest voorkomende chronische kinderziekte, en ze heeft een enorme impact op de gezondheid en levenskwaliteit van de kinderen. En op de kosten voor de gezondheidszorg.
De enorme luchtverontreiniging is hier zeker niet vreemd aan, maar er zijn nog talrijke andere factoren die een rol spelen.

Blijkbaar is het niet alleen hier, maar ook down under een verontrustend probleem, want in Australië werd een grote studie opgezet om het verband te onderzoeken tussen de voeding van de baby en het risico op astma in latere levensjaren. Hieruit bleek dat de introductie van andere (melk)voeding dan borstvoeding gedurende de eerste zes levensmaanden het risico op astma zowat verdubbelde op driejarige leeftijd.
Deze resultaten tonen het belang aan van borstvoeding -als énige voeding- tot de leeftijd van 6 maanden.

 

Bronnen:
El-Heneidy A et al. Milk Other Than Breast Milk and the Development of Asthma in Children 3 Years of Age. A Birth Cohort Study (2006⁻2011). Nutrients. 2018 Nov 19;10(11).

Astma  

Echinacea purpureaHelp je mee de homeopathie in Nederland toegankelijk te houden?

 

Word dan lid van de Vereniging Homeopathie!

 

Als lid ontvang je:

 

Meer informatie

Attentie: In verband met onze feestdagensluiting worden bestellingen die na dinsdag 22 december zijn geplaatst en betaald vanaf 6 januari verzonden.